ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออมชอม
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ทรงสำแดงผ่านวิญญานอ่อนแอของข้า
รูปภาพ
: