ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ter
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
การให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ
รูปภาพ
: