ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สาลี่
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนชาวค่ายอนุชนทุกคน
รูปภาพ
: