ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สาลี่
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนอนุชนทุกคนน๊ะค่ะ
รูปภาพ
: