ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
karn
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองบัวลำภู
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ฉันรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยน่ะ
รูปภาพ
: