ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หม่อซูตี้
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยู่เพื่อพระคริสต์ครับ
รูปภาพ
: