ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โน๊ต
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระพรของพระองค์
รูปภาพ
: