ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แคทตี้
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
แคทตี้ค่ะ พระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: