ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nam
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Well come
รูปภาพ
: