ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีคร๊ .. . เป๊นอนุชนทิ๊อุดรน๊คร๊ ,, !! :Pp
รูปภาพ
: