ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กระแต
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนคริสต์เตียน
รูปภาพ
: