ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Bie
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับเพื่อนๆ
รูปภาพ
: