ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โมเสส
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
GOD BLESS YOU
รูปภาพ
: