ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลี
อายุ
:
575 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคงส่งให้เรามาเจอกัน
รูปภาพ
: