ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Hair
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รับใช้ด้วยหัวใจ
รูปภาพ
: