ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมี
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักของพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอ
รูปภาพ
: