ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมี
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักที่ยิ่งใหญ่คือรักของพระเจ้า
รูปภาพ
: