ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตี๋
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
ผมเป็นสมาชิกคริสตจักรพระกรุณาห้วยไคร้ครับ
รูปภาพ
: