ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก่ง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hihihihihi
รูปภาพ
: