ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ่ง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
คับผม..........
รูปภาพ
: