ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
muanfun
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อิมมานูเอล
รูปภาพ
: