ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า สัญญาว่าจะรับใช้ตลอดไป
รูปภาพ
: