ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
warn
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ ..และฉัน
รูปภาพ
: