ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้ว
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ขอให้พระเจ้าอวยพระพรครับ
รูปภาพ
: