ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
taew
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
รูปภาพ
: