ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป้าไก่
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
I like everyone.
รูปภาพ
: