ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดิ๊บ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องคลิสเตียนทุกคนคับ
รูปภาพ
: