ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นาม
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอร่วมเข้าสรรเสริญพระเจ้า
รูปภาพ
: