ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นาม
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สรรเสริญพระเจ้า
รูปภาพ
: