ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอล
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
นมัสการพระองค์
รูปภาพ
: