ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เหยี่ยว
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรครับ
รูปภาพ
: