ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบญ
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เด็กใหม่นะค่ะ
รูปภาพ
: