ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pockpack
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hi l'm pockpack
รูปภาพ
: