ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมปิ๊กครับ
รูปภาพ
: