ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ้ม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะหนูชื่อปุ้ม เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเราคะ
รูปภาพ
: