ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แตงโม
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
รูปภาพ
: