ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โซ่
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
พระองค์ คือ ที่สุดของหัวใจ
รูปภาพ
: