ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วันชัย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อน
รูปภาพ
: