ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบ้นซ์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปัตตานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
god bless you
รูปภาพ
: