ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mild
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระองค์ทรงสมควร
รูปภาพ
: