ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ice
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
เชื่อในพระเจ้า
รูปภาพ
: