ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลูกหมู
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณนะคะ
รูปภาพ
: