ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nathan
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
hello
รูปภาพ
: