ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สามารถ
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ผู้เชื่อเก่า
รูปภาพ
: