ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ้ม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
..............................................
รูปภาพ
: