ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๊อกแป๊ก
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
dtrkydlot;rmyhjdkl;f'syhj
รูปภาพ
: