ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อ
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอพระองค์ประทานเพื่อนแด่เรา
รูปภาพ
: