ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pock
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
hi i'm pockpack
รูปภาพ
: