ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กานต์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Bleesed be your name!!!!!!!!!!!!!!!!!!
รูปภาพ
: