ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้ามากครับ<<คมครับผม>>
รูปภาพ
: